Όροι Χρήσης

Όλες οι πληροφορίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Η DS TRANSPORT SOLUTIONS δύναται να πραγματοποιεί αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία δύναται επίσης να «κλείσει» την παρούσα ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
Η DS TRANSPORT SOLUTIONS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας αυτής λόγω νέων στοιχείων. Επιπλέον, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή κάθε πληροφορία σχετική με την τιμολόγηση.
Η DS TRANSPORT SOLUTIONS δεν ευθύνεται για ζημίες, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν από τη χρήση ή την επιδεικνυόμενη εμπιστοσύνη σε πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ή όποια άλλη ιστοσελίδα ενδεχομένως συνδέεται με την παρούσα.
Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται μόνο προς εξυπηρέτηση. Η εταιρία δεν ελέγχει αυτούς τους δικτυακούς τόπους και εισέρχεσθε σε αυτούς με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η DS TRANSPORT SOLUTIONS ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την χρήση των σελίδων αυτών αναγνωρίζει ή αποδέχεται.
Η DS TRANSPORT SOLUTIONS ουδεμία υπαιτιότητα λόγω εμφάνισης ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων που εισέρχονται με δόλο ή τυχαία στην ιστοσελίδα και συνδεδεμένων ιστοσελίδων αναγνωρίζει ή αποδέχεται.
Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην εταιρία μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας διαλαμβάνονται αυτομάτως ως περιέχοντα συναίνεση για επεξεργασία εκ μέρους της εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997, όπως αυτός ισχύει.
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία, όλων των δικαιωμάτων διατηρουμένων από την DS TRANSPORT SOLUTIONS.